Категории

Електрически пистолет за боядисване

Written by vilazgroupbg on май 19, 2019 in Uncategorized

Електрически пистолет за боядисване

пистолет за боя , 100W ,300 ml/min 129952, vilazbg.com, 49,98 лв
Шлифованите и полирани повърхнини на дървени и метални детайли обикновено се покриват с лакове и бои, за да им се предаде декоративен вид и да бъдат защитени от неблагоприятните въздействия на околната среда. При механизираното нанасяне на бои и лакове с бояджийски пистолет може да се икономиса значително количество труд и да се нанасят покрития, за които другите начини за боядисване са неприложими.

Нанасяне на боя с електрически пистолет

За нанасянето на лакове и бои върху относително ограничени площи е необходимо да използваме електрическите пистолети, имащи обикновенно производителност от няколко десетки квадратни метри за час еднократно покриване. При разпръскване с пистолет лаковете и боите се разнасят бързо и равномерно, и то на места, недостъпни за четка. В горната част на тялото на електроинструмента е разположен задвижващият електромагнит, който привежда бутална помпа. Под помпата е разположен снемаем резервоар, в който се налива течността за разпръскване.

Струята от фино раздробени частици се изхвърля от дюза, защитена от нараняване и въздушни течения посредством предпазно „кошче“. В задната част на корпуса се намира командният орган на устройството. Под него е разположена ръкохватката с взривозащитен прекъсвач. Електроинструментът е комплектован със следните допълнителни принадлежности: допълнителен резервоар, вискозиметър, дюза с гъвкав удължител за пръскане на труднодостъпни участъци или хоризонтални повърхнини, дюза за пръскане с плоска струя при покриване на тесни и дълги повърхнини.

Пистолетът се използва преди всичко с лесновъзпламеняеми течности. Не трябва да се работи в близост до открит огън или до включени ел. нагревателни уреди. Необходимо е да се осигури непрекъсната вентилация на работното помещиние, ако условията позволяват, за предпочитане е да се работи на открито. При работа пистолетът се държи в изправено положение, допуска се незначително наклоняване. Желателно е изключването на прекъсвача да става след излизане на струята от боядисваната повърхнина. Пръскането на бои със силно изразени абразивни свойства може бързо да причини износване на важни части на пистолета.

Прост начин за контрол на гъстотата при отсъствие на вискозиметър е наблюдаването на падащите капки при излизане на течността. При смяна на боята се почиства основно засмукващата тръбичка и помпата. Това може да се извърши чрез засмукване на подходящ разтворител, налят в малка чашка. С мека четка, напоена с разтворител, се почиства и външната повърхнина на дюзата и „кошчето“. След завършване на работата електроинструментът се промива, но в разтворителя трябва да има няколко капки масло.

Leave Comment