Категории

Електрическо ренде

Written by vilazgroupbg on май 19, 2019 in Uncategorized

Електрическо ренде

електрическо ренде
След завършване на работите по разкрояване на дървения материал с помощта на циркулярния или ножовия трион следва изправяне и изглаждане на срезовете, което се извършва с електрическо ренде. Върху корпуса са монтирани двете ръкохватки и приспособлението за приспособяване на пробивната машина. Посредством редукторния механизъм се привежда в действие барабанът, който е в тялото на рендето.

   Работа с електрическо ренде

В предния край на рендето е поставена снемаема пластина, чрез която се регулира дебелината на отнемания материал. Тя е с дебелина 0.5 mm и когато е отсранена, отнема се материал от обработвания детайл с дебелина 1 mm, а когато е поставена на рендето, дебелината на отнемания материал е 0.5 mm. Към корпуса е оформена присъединителната шийка с вътрешен размер 43 mm. С помощта на стойката рендето може да се закрепи неподвижно към работната маса и да се използва като настолно-материалът за рендосване се движи от работещия, а рендето е неподвижно. При използването му като настолно трябва винаги да се монтира предпазителят. Преди започване на работа трябва да се провери разположението на ножовете спрямо повърхността. Това става, като върху нея се постави да легне плътно паралелният водач или друга права линия от мек метал или дърво. Чрез завъртане на барабана леко с ръка в посока, обратна на работната, се наблюдава допирането на ножовете до повърхността на паралелния водач или друга линия. Допирането трябва да става равномерно по цялата дължина на ножа. Ножовете не трябва да повдигат линията. Ако ножовете не допират линията по цялата си дължина, те са износени неправилно или са монтирани погрешно и се налага заточване или повторно центриране. Ако ножовете са леко затъпени, може на място без да се свалят да се заточат с помощта на ситнозърнест абразивен камък. Със специален ключ се разхлабват болтовете до степен, даваща възможност за изваждане на ножа. Регулирането на височината на ножа спряма работната повърхност става посредством винтовете.

Рендосването става, като детайлът се закрепи неподвижно за работната маса, рендето се хваща с дясната ръка за дръжката, с лявата се включва прекъсвачът на задвижващата машина и се застопорява бутонът, хваща се с лявата ръка дръжката и електрическият инструмент се придвижва по обработваната повърхност. Движи се с дясната ръка, а с лявата се притиска към детайла. Инструмента се настройва за отнемане на максимална дебелина от материала, след което се поставя пластината за ограничаване на отнемания материал. Рендосването се извършва по посоката на дървесните влакна. За да не се получават необработени части( стъпала) при всяко преминаване се застъпва част от предишното. Изработването на жлебове се налага при направа на рамки, врати на шкафове, библиотеки и др. На уреда се монтира паралелният водач и се настройва за необходимата широчина за жлеба. Най-голямата дълбочина, която може да се получи на жлеба, е 15 mm. Рендето се настройва на максимално отнемане на материал.

Leave Comment