Категории

Пробивни машини-класификация

Written by vilazgroupbg on май 19, 2019 in Uncategorized

Отворите се обработват предимно на пробивни, а понякога и на стругарски, фрезови и др.машини. С пробивните машини могат да се пробиват отвори в плътен материал, да се разширяват, зенкероват и райбероват пробити материали, да се нарязват резби с метчик, да се обработват пръстеновидни канали, да се изрязват кръгли детайли от листов материал и др. Пробивните машини могат да се разделят на три типа: 1.Вертикални(едновретенни и многовретенни); 2.Хоризонтални и дълбокопробивни; 3. Радиални. Вертикални едновретенни – биват настолни колонни.

          Видове пробивни машини

  • Настолната пробивна машина намира приложение главно при монтажни и ремонтни дейности. Двускоростният двигател задвижва вретеното посредством четиристепенна ремъчна предавка. Пробивната глава се премества във вертикалната посока, чрез винт и неподвижна гайка, монтирани в колоната. Освен главното, вретеното извършва и подавателно движение чрез ръчно задвижване на ръчката. Като принадлежности на машината се използват стиска и тричелюстен патронник. Стиската се закрепва върху обработената повърхнина на основата посредством два болта, влизащи в Т-образния канал, а патронникът към вретеното.

 

  • Колонната пробивна машина – Обработва отвори с диаметри до 32 mm. Най-големият въртящ момент на вретеното е 100 Nm. Основата е чугунена с три Т-образни канала. Повърхнината на основата служи за работна маса при обработка на високи и тежки детайли, а задната й част за резервоар на охладителната течност. Чугунената колона е закрепена посредством прорязан фланец за основата. На колоната е закрепена конзолата, наклоняемата маса и скоростната кутия с главния електродвигател. Конзолата се придвижва във вертикална посока посредством самозадържаща се червячна предавка и зъбен гребен. Скоростната кутия осигурява 6 степени на въртене на вретеното. Те се изберат посредством завъртане на ръчката в горната й част. Грубото ръчно подаване се извършва с лоста, а финото – с маховика. Големината на подаванията при автоматичен режим се регулира с ръчката в средната част на кутията. Вретенната кутия е разделена на две части. Подавателният превод е монтиран в долната й част. Той осигурява 4 подавания – от 0,1 до 0,4 mm/об. При достигане на максималната допустима осова сила подаването на вретеното се изключва автоматично от предпазен съединител. Главният ключ на машината е в основата. С него се включва и изключва захранващото напрежение.

 

  • Радиални пробивни машини – За пробиване на отвори в тежки и големи детайли. Вретеното им може да извършва установъчни движения в равнината на работната маса и да променя положението си спрямо обработвания детайл. Въртящото се рамо се движи във вертикално направление посредством ел.двигател, монтиран в горния му край, зъбен превод и водещ винт, който премества неподвижно монтираната в рамото гайка.

Технологичните възможности на пробивните машини се разширяват с допълнителни(специални) принадлежности към тях: разстъргваща глава; призматична маса; кръстата маса; наклонена маса; машинна стиска.

Leave Comment