Категории

Резачка за храсти

Written by vilazgroupbg on май 19, 2019 in Uncategorized

Резачка за храсти

резачка ел. OPT - ESC 405 1600W, Вилаз Груп ООД, 119,98 лв.
Резачката за храсти е предназначена за механизиране на ръчния труд във вилното място или в двора. Резачката за храсти се използва за декоративното оформяне на огради от жив плет, декоративни храсти и др. под. Режещата машина за храсти се оформя в два конструктивни варианта. Единият е със задвижване със самостоятелен двигател, а при другия тя се задвижва от ръчната пробивна машина.

Устройство на резачката за храсти

И в двата случая въртеливото движение на задвижващата машина се превръща в предварителният механизъм на възвратно-постъпателно движение на два назъбени ножа. Дължината на резачката е около 500мм.  Включването на ножовете става отделно от задвижващата машина с помощта на ръчката. Първо се включва задвижващият двигател или пробивната  машина. Самите ножове не работят и задвижващата машина се върти на празен ход. След това се включват ножовете. При блокиране на ножовете по някаква причина( попадане на по – дебел клон ) и др. се изключват ножовете, а двигателят продължава да се върти. След това чрез няколко последователни включвания на ножовете се преодолява временното блокиране.

При рязане трябва да се внимава да не би в храстите да е попаднала тел или някакви други метални предмети, които биха повредили ножовете на резачката на храсти. При работа с резачката на храсти трябва да се има предвид, че обикновено максималната дебелина на рязане е 16 mm. Клони, по – дебели от 16 mm, трябва да се отрязват с ръчен трион. При изхабяване на режещите ръбове на ножовете на резачката те могат да се заточват със ситна пила или най – добре и най – бързо с помощта на гъвкав вал подходящ накрайник.

Съществуват комбинирани ножици за трева и храсти със сменяеми накрайници за двата вида операции.

Leave Comment