Категории

Ръчна електрическа пробивна бормашина

Written by vilazgroupbg on март 16, 2019 in Блог

Ръчна електрическа пробивна бормашина

Една от основните работи в бита е пробиване на отвори в различни материали: дърво, метал, пластмаса, бетон, камък, зидария, стъкло и др. Ръчните пробивни машини се делят на три основни групи: 1.обикновени, 2.с ударно-въртящо действие, 3.с електронно регулиране честотата на въртене. Към тялото, в което е вграден задвижващият сериен колекторен двигател, е оформена ръкохватка с вграден прекъсвач за пускане и спиране на машината.

Предназначение на пробивната бормашина

     Към предната част на тялото е прикрепен редукторният механизъм, който може да бъде едноскоростен или двускоростен.При двускоростния, с помощта на лоста се превключват отделните скорости. Патронникът се монтира към работния край напробивната машината посредством присъединителен конус или резба. Превключването на скоростите на редукторния механизъм при едни конструкции пробивни машини може да става само в покой, а при други и в движение. Последните имат специални устройства, които синхронизират скоростите на превключваните зъбни колела. Ръчна пробивна машина с ударно-въртящо действие- в редукторния механизъм е монтиран ударен механизъм, който посредством натаканата гривна се включва или изключва. При включване на ударния механизъм едновременно с въртенето на патронника се получава и възвратно-постъпателно движение на свредлото. Тъй като по време на работа се получават значителни вибрации върху ръката на работещия, не трябва да се работи дълго време без почивка. При тези машини закрепването на патронника става само посредством резба.

     Някои конструкции ръчни пробивни машини с ударно- въртящо действие са снабдени с т.нар. предпазен съединител. При блокиране на патронника ( напр. от едри камъни или бетонно желязо при пробиване на отвори в бетон) задвижващият двигател се разединява от работния край и продължава да се върти, без да упражнява въртящ момент върху патронника. Предпазният съединител се настройва за даден момент и по този начин работещият е предпазен от големия въртящ момент при блокиране на пробивната машинаРъчни пробивни машини с електронни регулатори на честотата на въртене- регулаторът позволява плавно и беззагубно регулиране на честотата на въртене на пробивната машина от нула до номиналната. Чрез електронните регулатори се отстранява един съществен недостатък на пробивните машини, задвижвани от серийни колекторни двигатели. При конструирането на такива машини честотата на въртене означена на табелката, е съобразена с максималния диаметър на свредлото на пробиване в стомана, което може да се постави в патронника. При пробиване с по-малко свредло, с обикновена машина поради намаленото натоварване силно се увеличава честотата на въртене. Поради това се затруднява работата със свредла с по-малък диаметър и при други материали. При регулируемите машини работещият може да избира честотата на въртене на свредлото в зависимост от неговия диаметър, вида на материала и своята опитност. Освен това при работа с такава машина не е нужно да се прави център на мястото за пробиване, ако пробиването се започне с ниска честота на въртене.

   Регулаторът разширява и приложимостта на машината. В областта на ниските честоти на въртене с нея може да се завиват винтове, да се разбъркват бои при бояджийски работи и др. Съвременните конструкции регулатори поддържат постоянна честота на въртене при промяна на натоварването от празен ход до номиналното натоварване. Освен това при работа с регулируемамашина ще предпазите свредлата си от счупване и изхабяване и ще икономисате значително количество електроенергия. Регулируема машина– посредством регулатора се нагласява желаната честота на въртене. Различните скорости са означени с букви или цифри. Има конструкции ръчни пробивни машини, при които регулаторът на честотата на въртене е комбиниран с прекъсвача. Регулируемите машини освен с табелка с номиналните данни са снабдени и с табелка, на която е указано каква скорост положение на регулатора се използва за пробиване в различни материали и с различни по диаметър свредла. Регулаторите са преместени в машината обикновено в ръкохватката ). За да се избегнат претоварвания при ниски честоти на въртене, трябва да се спазват указанията за допустимите натоварвания при различните скорости, които са дадени обикновено в инструкцията за експлоатация. В противен случай при претоварвания при ниски честоти на въртене може да изгори задвижващият двигател вследствие на влошеното охлаждане.

При пробиване на отвори в меки метали се препоръчва през време на пробиването да се капва малко нафта или тънко масло върху режещия ръб на свредлото.

Ръчната религулируема машина може да се използва и за завиване на винтове в дърво. Също така може да се използва и за извършване на редица фрезови работи в дървен материал. Фрезите се поставят в патроника на машината. Водачите се настройват спрямо фрезата така, че тя да оформи профила в дървения детайл.

Ако машината има регулатор на честота на въртене, при фрезови работи се настройва на най- високата честота на въртене.

Желателно е при работа с машината да се избягва допирането на редуктора с ръка. При работа на открито не трябва да се работи, когато вали дъжд.

Leave Comment